Documented Use of Hazardous Substances 1990-1800HAZARDOUS
SUBSTANCE
DOCUMENTED USE
<2000
>1990
<1990
>1980
<1980
>1970
<1970
>1960
<1960
>1950
<1950
>1940
<1940
>1930
<1930
>1920
<1920
>1910
<1910
>1900
<1900
>1890
<1890
>1880
<1880
>1870
<1870
>1860
<1860
>1850
<1850
>1840
<1840
>1800
Leather Tanning
- Lead               x o o o o o        
- Mercury                     x o o        
- Benzene               x o                
- Chromium     x o o o o o o                
Paint
- Lead     x o o o o o o o              
- Chromium             x o o                
- Arsenic     x o o o o o o                
- Mercury       x o o o o                  
- Carbon Tetrachloride       x o o o o                  
- Trichloroethylene       x o o                      
Metal Plating
- Cyanide                   x o o o        
- Mercury                   x o            
- Arsenic           x o o                  
- Cadmium           x o                    
- Chromium     x o o o                      
-  Trichlorethylene   x o o o o                      
- Sulphuric acid     x o o o                      
Adhesives
- Benzene       x o o o o o                
- Carbon disulfide           x o o o                
- Trichloroethylene   x o o o o o o                  
Glass
- Lead                     x o o        
- Cadmium                     x o o o o o o
- Arsenic                 x o              
- Chromium             x o                  
Hats & Caps
- Mercury         x o o o o o o o          
- Arsenic               x o                
- Benzene               x o                
- Carbon Tetrachloride       x o o o o o                
Pottery
- Lead           x o o o o o o o o o    
- Arsenic             x o                  
Wood Preserving
- Cresosote   x o o o o o o o o o o o o      
- Arsenic   x o o o o o o                  
- Pentachlorophenol   x o o o o o                    
Source: Illinois State Museum Geography Program, Historical Hazardous Substance Data Base, v2.0, 1992      Key: x- Phasing Out   o- In Common Use.